Przetwarzanie danych pozyskanych z bezzałogowców dla firmy Metpol

Header - Security Legal Sp. z o.o.

Dzięki takim możliwościom wykorzystania danych pozyskanych z bezzałogowców oraz wykonania pracy w oprogramowaniu GIS klient może wykonać inwentaryzację terenu, stworzyć mapę posiadanych gruntów wraz z możliwością wyceny np. podatków czy zbiorów. Ponadto stworzenie mapy może pozwolić wyznaczeniu mapy kontrahentów/dostawców i sprzedawców a w tym danych dla logistyki i zaopatrzenia. W przypadku określenia opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych można także określić przybliżone wartości nasłonecznienia dla wybranego terenu/dachu/dachów budynku.

Ciekawym przykładem użycia drona była realizacja dla firmy Metpol z Jezierzyc prostej mapy pozyskanej z danych open source (Open Street Map). dostosowane do granic działki gminy z uaktualniona ortofotomapą pozyskaną ze zdjęć wykonanych Bezzałogowym Statkiem Powietrznym. W pierwszej fazie pozyskano dane i obrobiono je do wybranego formatu z określeniem zawartości danych dla firmy.  W tym celu wybrano także darmowe oprogramowanie QGIS, w którym wszystkie dane są trzymane.

Metpol w Jezierzycach - zdjęcia z drona
Metpol - ortofotomapa w programie QGIS

W kolejnym etapie zrealizowano ortofotomapę z danych pozyskanych wielowirnikowcem. W trakcie obróbki danych stworzono prostą mapę terenu oraz co istotne ortofotomapę, która po naniesieniu na dane uprzednio przygotowane dopełniła całości. 

Metpol - ortofotomapa w programie QGIS
Metpol - ortofotomapa w programie QGIS

W trakcie pracy wyodrębniono dane typu laz. Dzięki czemu w darmowym oprogramowaniu FUGRO VIEWER jest możliwość podglądu danych w formie chmury punktów. 

oprogramowanie Furgo Fiwer - podglądu danych firmy Metpol z Jezierzyc w formie chmury punktów.
oprogramowanie Furgo Fiwer - podglądu danych firmy Metpol z Jezierzyc w formie chmury punktów.