Bezpieczeństwo IT

Zabezpieczenie informatyczne firm

Padlock security Icon - Security Legal Sp. z o.o.

W ramach bezpieczeństwa Informatycznego wykonujemy:

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa IT

W ramach polityki bezpieczeństwa IT opracujemy dokumentację, w której zawrzemy schematy dostępu do poufnych danych na stacjach roboczych i serwerach, zabezpieczenia stacji roboczych, wykorzystywania haseł. Wyszczególnimy odpowiedzialność pracowników za poufne dane oraz dane dostępowe do systemów, transportowanie danych poufnych przez pracowników,  Ponadto ustalimy dostęp do danych po rozwiązaniu umowy o pracę oraz postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych..

Backupy i archiwizacje danych

Opracujemy procedury oraz wdrożymy odpowiednie rozwiązania, pozwalające zabezpieczyć firmę przed utratą ważnych danych.

Audyty bezpieczeństwa IT oraz efektywności operacyjnej

Polegające na wygenerowaniu raportu dla klienta z informacją o zlokalizowanych błędach, oraz wdrożonych czynnościach naprawczych błędów krytycznych między innymi w systemach firewall, oprócz tego w dostępie do bazy danych z poziomu internetu czy dokumentów przez niezalogowanych użytkowników.

Wdrażanie oprogramowania bezpieczeństwa IT

W ramach usługi zaszyfrujemy dyski i inne nośniki pamięci w przenośnych stacjach roboczych, wdrożymy szyfrowanie dokumentów przesyłanych przez sieć.

Zaszyfrujemy smartfony, zabezpieczymy stację robocze przed zagrożeniami z sieci, zabezpieczymy firmę przed wyciekiem poufnych informacji.

Zapobieganie niebezpieczeństwu komputerowemu

Wdrożymy zapory firewall, oprogramowanie anty-szpiegowskie, antyreklamowe, antyspamowe, antydialerowe, rozwiązania uwierzytelniające, w tym przede wszystkim bezpieczne hasła dostępu.

Testy penetracyjne

Zbadamy systemy pod kątem luk w zabezpieczeniach, pozyskania informacji, skuteczności stosowanych haseł, oraz ochrony przed atakami.

Analiza po włamaniowa

W ramach tej usługi, prześledzimy logi, wykonamy analizę ataku hakerskiego, złośliwego oprogramowania, przeprowadzimy analizę dowodu elektronicznego. Wykonamy opinie.