+48 690 096 906
  • wp

Bezpieczeństwo IT

W ramach bezpieczeństwa Informatycznego wykonujemy:

 

Wdrażanie polityki bezpieczeństwa

W ramach polityki bezpieczeństwa opracujemy dokumentację, w której zawrzemy schematy dostępu do poufnych danych na stacjach roboczych i serwerach, zabezpieczenia stacji roboczych, wykorzystywania haseł, odpowiedzialność pracowników za poufne dane oraz dane dostępowe do systemów, transportowanie danych poufnych przez pracowników, dostęp do danych po rozwiązaniu umowy o pracę oraz postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Backupy i archiwizacje danych

Opracujemy procedury oraz wdrożymy odpowiednie rozwiązania, pozwalające zabezpieczyć firmę przed utratą ważnych danych.

 

Audyty bezpieczeństwa IT oraz efektywności operacyjnej

Polegające na wygenerowaniu raportu dla klienta z informacją o zlokalizowanych błędach, oraz wdrożonych czynnościach naprawczych błędów krytycznych między innymi w systemach firewall, w dostępie do bazy danych z poziomu internetu czy dokumentów przez niezalogowanych użytkowników.

 

Wdrażanie oprogramowania bezpieczeństwa IT

W ramach usługi zaszyfrujemy dyski i inne nośniki pamięci w przenośnych stacjach roboczych, wdrożymy szyfrowanie dokumentów przesyłanych przez sieć, zaszyfrujemy smartfony, zabezpieczymy stację robocze przed zagrożeniami z sieci, zabezpieczymy firmę przed wyciekiem poufnych informacji.

 

Zapobieganie niebezpieczeństwu komputerowemu

Wdrożymy zapory firewall, oprogramowanie anty-szpiegowskie, antyreklamowe, antyspamowe, antydialerowe, rozwiązania uwierzytelniające, w tym przede wszystkim bezpieczne hasła dostępu.

 

Testy penetracyjne

Zbadamy systemy pod kątem luk w zabezpieczeniach, pozyskania informacji, skuteczności stosowanych haseł, oraz ochrony przed atakami.

 

Analiza po włamaniowa

W ramach tej usługi, prześledzimy logi, wykonamy analizę ataku hakerskiego, złośliwego oprogramowania, przeprowadzimy analizę dowodu elektronicznego. Wykonamy opinie.