Monitoring IT

Remote Monitoring and Management

Oursourcing IT - Security Legal Sp. z o.o.

Remote Monitoring and Management

Wdrażamy, kontrolujemy oraz nadzorujemy wszystkie systemy informatyczne, takiej jak, komputery stacjonarne, laptopy, serwery, routery i inne urządzenia mobilne.
System pozwala na pełne zarządzanie punktami końcowymi, informuje o braku łączności z serwerem, komputerem czy innym urządzeniem końcowym.
Pozwala nadto na wdrażanie polityki bezpieczeństwa, instalacje oprogramowania, poprawek, standaryzacje stacji roboczych, kontrolowanie dostępu do określonych usług oraz ich monitorowanie.

Korzyści:

  • wdrażanie programów oraz aplikacji w tym polityki bezpieczeństwa jednocześnie
    na wszystkich maszynach co daje nam oszczędność czasu,
  • pełna kontrola nad wszystkimi maszynami objętymi monitoringiem,
  • monitorowanie sieci oraz wszelkich anomalii z poziomu jednej aplikacji,
  • natychmiastowa reakcja na zaistniałą sytuację dzięki szybkim powiadomieniom w aplikacji,
  • zdalna konfiguracja stacji roboczych, dzięki dostępowi do urządzenia,
  • zarządzanie poprawkami dzięki automatyzacji lub ingerencji ręcznej,
  • bezpośredni podgląd stanu urządzeń oraz relacji między nimi.