Kontakt

Header - Security Legal Sp. z o.o.

Instytut Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 
„Security Legal” Spółka z o.o.

76-200 Słupsk
ul. Armii Krajowej 38 A lok.1-2

tel. +48 690 096 906, +48 791 220 916
e-mail: biuro@securitylegal.pl