RODO

Co musi zrobić Firma aby być zgodna z RODO?
 1. Przeprowadzić Audyt bezpieczeństwa informatycznego w firmie (inwentaryzacja zasobów).
 2. Przygotować dokumentację zgodną z RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 3. Wdrożyć dokumentację i procedury opisujące politykę ochrony danych
 4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych – pod karą do 10 mln euro za brak prowadzenia
 5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszeniowe – zgłoszeń do organu.
 6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne np. szyfrowanie danych na całych powierzchniach dysków twardych, wybranych nośnikach, konkretnych plikach, wybranych katalogach, a nawet konkretne fragmenty tekstów i inne.
 7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych.
 8. Stosować minimalizacje przetwarzanych danych.
 9. Spełnić obowiązek informacyjny.
 10. Sprawdzić i zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych.
 11. Być przygotowanym na nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym).
 12. Przeszkolić personel z ochrony danych i procedur UE RODO
 13. Monitorować i sprawdzać procedury.

Zapewniamy wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ,aby przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywało się zgodnie z nowymi przepisami zgodnymi z postanowieniami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjnych ,aby przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywało się zgodnie z nowymi przepisami zgodnymi z postanowieniami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapewniamy:

 • audyt bezpieczeństwa IT w firmie;
 • ochronę urządzeń mobilnych;
 • politykę haseł;
 • testy penetracyjne;
 • szyfrowanie danych na całych powierzchniach dysków twardych, wybranych nośnikach, konkretnych plikach, wybranych katalogach, a nawet konkretne fragmenty tekstów;
 • tworzenie dedykowanej kompletnej dokumentacji pod RODO.