+48 690 096 906
 • wp

RODO

Co musi zrobić Firma aby być zgodna z RODO ?

 1. Przeprowadzić Audyt bezpieczeństwa informatycznego w firmie (inwentaryzacja zasobów)
 2. Przygotować dokumentację zgodną z RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 3. Wdrożyć dokumentację i procedury opisujące politykę ochrony danych
 4. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych– pod karą do 10 mln euro za brak prowadzenia
 5. Wprowadzić metodologie i procedury naruszeniowe -zgłoszeń do organu
 6. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne np. szyfrowanie danych na całych powierzchniach dysków twardych, wybranych nośnikach, konkretnych plikach, wybranych katalogach, a nawet konkretne fragmenty tekstów i inne.
 7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych
 8. Stosować minimalizacje przetwarzanych danych
 9. Spełnić obowiązek informacyjny
 10. Sprawdzić i zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych.
 11. Być przygotowanym na nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym)
 12. Przeszkolić personel z ochrony danych i procedur UE RODO
 13. Monitorować i sprawdzać procedury

Zapewniamy wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ,aby przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywało się zgodnie z nowymi przepisami zgodnymi z postanowieniami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjnych ,aby przetwarzanie danych osobowych w firmie odbywało się zgodnie z nowymi przepisami zgodnymi z postanowieniami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z A P E W N I A M Y :

– audyt bezpieczeństwa IT w firmie

– ochronę urządzeń mobilnych

– politykę haseł

– testy penetracyjne

– szyfrowanie danych na całych powierzchniach dysków twardych, wybranych nośnikach, konkretnych plikach, wybranych katalogach, a nawet konkretne fragmenty tekstów

– tworzenie dedykowanej kompletnej dokumentacji pod RODO