OSINT

Open Source Intelligence

Wywiad z danych otwartych jawnych z ang. Open Source INTelligence. W ramach usługi OSINT wyszukujemy informacji, które następnie poddajemy analizie i ocenie tak, aby klient miał pełny obraz dotyczący zlecenia. 

Wyszukiwanie po śladach

OSINT polega na poszukiwaniu informacji z baz jawnych i publicznych. Bazy te są trudno dostępne lub ukryte. Treści są porównywane z różnych baz, co pozwala wykryć nieprawidłowości. Raport końcowy dla klienta zawiera informacje dotyczące podjętych czynności oraz adresy stron, z których pozyskano informacje. 

Dla kogo?

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców w zakresie m.in. weryfikacji kontrahentów, osób zatrudnianych na wysokie stanowiska, wyszukiwanie majątku dłużników, a także dla firm ubezpieczeniowych – przeciwdziałamy wyłudzeniom.

Współpracujemy z kancelariami prawniczymi, organami ścigania, sądami. W ramach szczególnego typu usługi OSINT wykonujemy GOSINT, za pomocą którego pozyskujemy informacje oraz dokonujemy ich analizę z danych geoprzestrzennych.