Oferta bezzałogowych statków powietrznych

Header - Security Legal Sp. z o.o.
 • naloty do analiz obiektów wrażliwych z BSP i stworzenie miejsc zagrożeń lub potencjalnych luk w systemie bezpieczeństwa (zwłaszcza porty, obiekty nadbrzeżne);
 • naloty termowizyjne obiektów, tworzenie map tzw. termofotomap;
 • inspekcje i audyty termowizyjne oraz wizyjne wysokich obiektów, techniczne inspekcje sieci energetycznych, ciepłowniczych, trakcji kolejowych, rurociągów i mostów;
 • szkolenia GIS;
 • znajdowanie różnic w terenie ze zdjęć satelitarnych;
 • naloty BSP do ewidencji obiektów;
 • naloty BSP do wykrywania nielegalnej zabudowy (niezgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego);
 • wykonywanie map dla terenów podtopionych (np. dla rolników lub przy szkodach w ubezpieczalniach);
 • obserwacja obiektów z BSP z dużej odległości (bez możliwości detekcji);
 • nadzór i ocena stanu technicznego obiektów;
 • poszukiwania terenu;
 • tworzenie map i analiz z użyciem BSP (indywidualnie od potrzeb klienta);
 • dokumentacja postępów prac budowlanych i inwentaryzacje;
 • pomiary trudno dostępnych obszarów;
 • wyceny dla ubezpieczycieli i agencji rolnych;
 • przygotowywanie precyzyjnych planów nawadniania i nawożenia;
 • szacowanie skali zniszczeń po klęskach żywiołowych;
 • inwentaryzacja fauny i flory;
 • badanie jakości powietrza i poziomu zanieczyszczenia środowiska;
 • monitoring akwenów wodnych oraz obiektów prawnie chronionych jak parki czy lasy;
 • farmy słoneczne – okresowe inspekcje obiektów wykorzystujących energetykę odnawialną jak farmy solarne, elektrownie wiatrowe czy zapory wodne;
 • monitoring i wykrywanie uszkodzeń obiektów w tym farm wiatrowych.